Knihy, ktoré prečítame ako mladí, v nás ostanú žiť navždy. – J.K. Rowling
Oni dwaja.
Knihy.
Čítajú ich/sa.
Tak predsa v sebe ostanú žiť navždy.
A žili šťastne!
Martin a Zuzka, ďakujeme 🍃
#svadwa